Vastuvõtt

Vastuvõtukatsed 2020/21 õppeaastal muusikakoolis õppimist alustada soovijatele toimuvad pühapäeval, 24. mail kell 11-14 Kalda tn 11. 

Vastuvõtukatsetele eelnev konsultatsioon kooli astuda soovijatele toimub teisipäeval, 19. mail kell 18 muusikakooli saalis (soovitav on tulla koos lapsega). 

Täiskasvanutel on muusikakoolis võimalik õppida vabade kohtade olemasolul.

Meie koolis on võimalik õppida klaveri, akordioni, viiuli, flöödi, plokkflöödi, klarneti, saksofoni, trompeti, trombooni, metsasarve, eufooniumi, kitarride, trummide ja laulu huvialal.

Muusikalisi oskusi saab omandada põhiõppe ja huviõppe osakondades. 

Kevadel võtame vastu lapsi, täiskasvanute vastuvõtt toimub vabade kohtade olemasolul sügisel.

Vastuvõtukatsetel tuleb:

  • esitada salmijagu tuttavast laulust
  • koputada esitatud laulu rütmi
  • järele koputada õpetaja poolt ette koputatud rütmi
  • järele laulda la-silbil klaveril ettemängitud noote
  • järele laulda la-silbil klaveril ettemängitud viisi
  • ära arvata, mitu heli korraga kõlab – kas 1, 2 või 3 ( rohkem kui 3 heli korraga ei mängita )

Laulu valikul soovitame eelistada üldtuntud lastelaule, näiteks “Kus on minu koduke”, Süda tuksub”, “Sepapoisid”, “Rongisõit”, “Juba linnukesed”, “Põdra maja”, sest  tänapäevaste laulude mittetundmise tõttu ei pruugi vastuvõtukomisjon lapse lauluoskust õiglaselt hinnata.

Laulmist õppida soovijatel palume lisaks tuntud laulule ette valmistada veel ühe laulu, mis näitab lapse vokaalseid võimeid

Kohtume vastuvõtukatsetel!

Vastuvõtukatsed edukalt sooritanutega/täiskasvanud esindajaga sõlmitakse enne uue õppeaasta algust õpilaskoha kasutamise leping.