Õppimisest

Koolil on põhiõppe ja huviõppe osakond.

Põhiõppe osakonnas antakse muusikaharidust õppeastmete kaupa kas süva- või üldõppe õppekavade alusel ja õppekava läbimist tõendab kooli lõputunnistus:

  • Eelõpe 1-2 aastat. Võimalik õppida rühmaõppes või rühmaõppes koos pillitunniga. Vastu võtame 6-7 aastaseid lapsi (lasteaia viimane rühm, üldhariduskooli 1. klass).
  • 1.-4. klass noorem aste. Üldjuhul võtame vastu lapsi alates 8. eluaastast. Kõik lapsed alustavad süvaõppe õppekava alusel. Need, kes soovivad aeglasemalt edasi liikuda või muusikakooli kõrval põhjalikumalt mõne muu hobiga tegeleda või kes ei jõuaks põhikooli või gümnaasiumi lõpetamiseks muusikakooli süvaõppe õppekaval lõpetada, saavad 4. klassist alates jätkata üldõppe õppekava alusel.
  • 5.-7. klass vanem aste.
  • Lisa-aastad 1-2 aastat. Kooli lõpetanutele, kes soovivad muusikaalaseid teadmisi ja oskuseid täiendada, valmistada end ette professionaalse muusikahariduse õppeks.

Eelõppe rühmatund toimub üks kord nädalas. Arendatakse lapse musikaalsust ja loovust, õpitakse tundma erinevaid pille ning valmistutakse kooli põhiastmesse astumiseks. Eelõppe pillitund toimub 1 või 2 korda nädalas sõltuvalt huvialast, lapse vanusest, kooli võimalustest, lapsevanema soovist.

Süvaõppe õppekavadel on õppuril nädalas 2 pillitundi ja 2 solfedžotundi. Hiljem lisanduvad vastavalt õppuri võimetele ja kooli võimalustele koosmusitseerimise ja lisaaine tunnid. 3. klassist on õppekavas  muusikalugu.

Üldõppe õppekavadel on nädalakoormuseks 1 pillitund, 1 solfedžotund, 1 muusikalugu ning vähemalt 0,5 tundi koosmusitseerimist.

 

Huviõppe osakonna alla kuuluvad:

  • Vabaõpe– võtame vastu lapsi alates 13. eluaastast. Koolis juba õppijatele võimaldame vabaõppe õppekavale üleminekut noorema astme lõpetamise järel. Vabaõppe õppekavadel õppijatele ei väljastata kooli lõputunnistust.
  • Grupiõpe (moodustamisel)
  • Täiskasvanuõpe– vabade kohtade olemasolul.

Vabaõppe õppekaval on esimesel kahel aastal õppuri nädalakoormuses 2 pillitundi, 3. õppeaastast 1 pillitund ja koosmusitseerimise tund.

Õpetatavad huvialad: klaver, akordion, viiul, klarnet, flööt, plokkflööt, saksofon, trompet, tromboon, metsasarv, eufoonium, kitarr, löökpillid, jazz-pop klaver, estraadilaul.

 

Kooli tegutsemisaja jooksul on püüdnud muusikaga sina peale saada üle 1000 õpilase. Kooli lõputunnistuseni on neist jõudnud 474 õpilast.