Sündmused

 

NB! Seoses riikliku eriolukorraga ei toimu 31. maini kooli kontserte ja teisi tööplaanis kajastuvaid üritusi.

28. aprilliks esitavad lõpetajad kogu põhipilli eksamikava salvestised, 15. maini on soovi korral võimalik teoseid ümber salvestada ning selleks ajaks ootame, et salvestiste hulgas oleks olemas ühest teosest väga hea esitus.

Põhipilli üleminekueksami sooritajad esitavad eksamikava ühe teose helisalvestuse 5. maiks, ülejäänud kaks eksamikava toest arvestab pilliõpetaja jooksvalt tundides.

30. aprillil toimub lõpetajatel solfedžo suuliste eksamipiletite vastamine. Kirjalik osa sooritatakse mai 2. pooles.

12.-15. mail toimub 4. klasside solfedžo tasemetöö kirjalik osa veebikeskkonna tunnis ja iseseisva tööna. Suuline vastamine toimub mai viimasel nädalal.

2019/2020 õppeaasta II poolaasta tööplaan

4. jaanuaril kell 16.00 Rütmikalt uude aastasse (akordioniorkestri ja Fis-bemoll koori kontsert)

19. jaanuaril kell 14.00 Suur Puhkpillipidu Rõngu Rahvamajas (Vabariiklik Orkestrijuhtide Puhkpilliorkester, Pühajärve Puhkpilliorkester, Elva Puhkpilliorkester)

11. veebruaril Elva valla II Pillipäev Konguta koolis. Korraldab Elva Huviala- ja Koolituskeskus, osalevad muusikakooli puhkpilliõpetajad

29. veebruaril metsasarvekonkurss Tartu I Muusikakoolis

2. märtsil täiendõppeprogrammi “EMTA meistrikursus” raames kitarrist Heiki Mätliku koolituspäev Ülenurme Muusikakoolis

4. märtsil akordionistide regioonikonkurss Tartu I Muusikakoolis

9.-13. märtsil klaveriõppurite hindekontserdid

9. märtsil flöödiõppurite palade arvestus

10. märtsil kell 16.00 klarneti- ja saksofoniõppurite palade arvestus

10. märtsil kell 18.00 kitarriõppurite arvestuskontsert

11. märtsil keelpillide regioonikonkurss Tartu Heino Elleri muusikakoolis

11. märtsil kitarristide regioonikonkurss Nõo Muusikakoolis

12. märtsil kell 10.00 õppenõukogu koosolek

12. ja 13. märtsil tunnistused

14. märtsil EML konkursi Parim noor instrumentalist 2020 akordionistide lõppvoor Keila Muusikakoolis (jääb ära)

14. ja 15. märtsil EMTA täiendõppeprogramm “Äratus, klarnet!” Toomas Vavilovi meistrikursused. Lõppkontsert 15.03 kell 16 Elva Gümnaasiumi Puiestee tänava koolimaja aulas (jääb ära)

20. märtsil kell 11.00 võistumängimine “Arbi klaver 2020” (lükkub edasi 2021. a aprillikuusse)

21. märtsil kell 12.00 võistumängimise “Arbi klaver 2020” lõppkontsert Elva Kultuurikeskuses (lükkub edasi 2021. aasta aprillikuusse)

23. märtsil täiendõppeprogrammi “EMTA meistrikursus” raames viiulipedagoog Mari Tampere koolituspäev Ülenurme Muusikakoolis (jääb ära)

30. märtsil täiendõppeprogrammi “EMTA meistrikursus” raames Lauri Väinmaa koolituspäev Elva Muusikakoolis (jääb ära)

1. aprillil täiendõppeprogrammi “EMTA meistrikursus” raames saksofonist Virgo Veldi koolituspäev Ülenurme Muusikakoolis (jääb ära)

6.-8. aprillil kontserdid Elva lasteaedadele muusikakooli saalis

9. aprillil kell 18.00 Rütmimaagia kontsert Elva Kultuurikeskuses

13.-17. aprillil tehnilised arvestused

18. aprillil Vabariikliku konkursi “Parim Noor Instrumentalist 2020” Lõuna-Eesti lõppkontsert

29. aprillil kell 18.00 Tartu regiooni muusikakoolide kontsert Tartu Heino Elleri Muusikakoolis

8. mail kell 11.00 solfedžo lõpueksam (kirjalik ja suuline)

12. mail kell 16.00, 17.30 ülemineku tasemetöö solfedžos (kirjalik), põhiõpe ja üldõpe

14. mail põhipilli lõpueksam

15. mail kell 16.00 ülemineku tasemetöö solfedžos (suuline)

15. mail kell 17.00 õp Malle Valjala ja Urmas Karu õpilaste kontsert lapsevanematele

18. mail kell 17.00 õp Signe Oja ja Maria Juhti õpilaste kontsert lapsevanematele

19. mail kell 18.00 konsultatsioon sisseastujatele

18.-22. mail klaveri hindekontserdid

21. mail kell 18.00 lõpuaktus

22. mail kell 15.00 ülemineku põhipilli eksam

25. mail kell 18.00 flöödiõpilaste kontsert lapsevanematele

N 28. mail kell 18.00 Elva Kultuurikeskuses muusikakooli KEVADKONTSERT ja tunnistuste andmine

2.-5. ja 8.-11. juunil vastuvõtukatsed