Riina Ilves

Riina Ilves
lõpetanud 1978. a H. Elleri nim Tartu Muusikakooli klaveri erialal ja 1991. a Ed Vilde nim Tallinna Pedagoogilise Instituudi kultuuritöötajana.
Töötab Elvas alates 1978. aastast klaveriõpetaja ja kontsertmeistrina.
Töötab ka Ülenurme muusikakoolis.