Piret Laur-Reilson

Piret Laur-Reilson
lõpetanud 1985. a H. Elleri nim Tartu Muusikakooli solfežo ja muusikaloo õpetajana. Lõpetanud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia.
Töötab Elvas alates 2002. aastast rütmika, solfedžo- ja teooriaõpetajana.
Juhendanud Huviala – ja Kultuurikeskuses „ Sinilind „ beebikooli.