Õppetasu

Alates 01.01.2017 kehtib Elva Muusikakoolis õppetasumäär 270 eurot õppuri kohta aastas, 30 eurot kuus.
Tasumise periood on 9 kuud aastas. Õppurid ei tasu suvekuude eest.
Täiskasvanutele, kelle elukoht rahvastikuregistris ei ole Elva vald või kes ei õpi üldhariduskoolis, on õppetasumäär 40 eurot kuus.
Tasumine toimub igakuiselt Elva Vallavalitsuse raamatupidamise poolt esitatud arvete alusel.

Majanduslikel põhjustel õppetasu soodustuste andmisega tegeleb Elva Vallavalitsuse sotsiaal- ja terviseosakond. 

Kui perest õpib samal ajal muusikakoolis kolm last, on muusikakoolil õigus vabastada õppetasust üks pere lastest.