Klarnetisuvi Elva 2018

10.-14. juulini toimus Elva Muusikakooli eestvedamisel  üheksateistkümnendat korda traditsiooniline muusikaüritus “Klarnetisuvi.”

Kaheksateistkümne aasta vältel on “Klarnetisuvel” osalenud 734 noort muusikut üle Eesti. Toimunud on 72 kontserti,  kuhu esinejatena on kaasatud suvekooli õppejõud, õpilased ja külalismuusikud.

“Klarnetisuve” suvekoolis osalevad lisaks klarnetistidele ka oboe ja fagoti õpilased ning nende instrumentide õpetajad. Kuna oboe-  ja fagotiõpilaste arv Eestis on üsna väike, on oluline aidata kaasa nende pillide õpetamisele ja propageerimisele.

Ürituse eesmärgiks on soov ühtlustada puupilliõpetuse metoodikat meie vabariigi muusikalistes õppeasutustes. Anda konkreetseid praktilisi ja teoreetilisi suuniseid pillimängu paremaks omandamiseks ja õpetamiseks, luues sellega eeldused Eesti professionaalsete puupillimängijate järelkasvu arenguks. Sellel aastal on “Klarnetisuvele”registreerunud 56 osalejat Eestimaa erinevaist paigust, alustades lastemuusikakooli õpilastest ja lõpetades akadeemia üliõpilastega.

Õppejõududeks on: Madis Kari (ERSO), Vahur Vurm (RO Estonia), Vello Sakkos (G. Otsa nim Tallinna Muusikakool), Tõnu Kalm  (H. Elleri nim. Tartu Muusikakool  ja Vanemuise teatri orkester), Heimo Hodanjonok (Vanemuise teatri orkester), Aveli Paide (Tartu I Muusikakooli klarnetiõpetaja, M. Reiniku kooli õpetaja),  Erle Kont (Sibeliuse Akadeemia magistrantuur), Nils Rõõmussaar (oboe, Helsingi Linnaorkester), Peeter Sarapuu (fagott, ERSO ja EMTA). Kontsertmeistriteks on Nata-Ly Sakkos ja Natali Kaasik. Puupillikoori juhatab Kaido Otsing.

Lisaks koolitusele püüame arendada aktiivset kontserttegevust, tutvustamaks ja propageerimaks neid muusikalisi instrumente laiema kuulajaskonna hulgas. “Klarnetisuvi Elva 2018” raames on kavas korraldada järgmised kõigile külastajatele tasuta kontserdid:

 KOLMAPÄEVAL 11. juulil kell 19.00. ELVA GÜMNAASIUMI AULAS (Tartu mnt 3) 

„KLARNETISUVE  AVAKONTSERT“

NELJAPÄEVAL 12. juulil kell 19.00. ELVA KULTUURIKESKUSE KÕLAKOJAS

„KLARNETISUVE VABAÕHU KONTSERT“

REEDEL 13. juulil kell 19.00. ELVA GÜMNAASIUMI AULAS (Tartu mnt.3)

“KLARNETISUVE TULEVIKUTÄHTEDE KONTSERT”              

LAUPÄEVAL  14. juulil kell 13.00. ELVA GÜMNAASIUMI aulas (Tartu mnt.3)

 “KLARNETISUVE LÕPPKONTSERT“