6. klassi muusikalugu

Muusikaloo tööde esitamise tähtaeg on esmaspäev, 25. mai.

Maikuu ülesanne: koosta iseseisvalt ja omakäeliselt kirjatöö (referaat) 2 lk A4. Kui juttu nii palju ei jätku, võid lisada illustratsioone. Saada töö õpetaja e-posti aadressile. Teema: Impressionism. Claude Debussy.

Siin kirjas oleva muusikaloo õppematerjali järgi saab õppida kuni aprilli lõpuni. Seega, kõiki ülesandeid ei tule lahendada korraga ja kui saame kooli tagasi enne 1. maid, jätkame õppimist koos. Võiksid igal nädalal vastata vähemalt 2-3 küsimusele ja kuulata ühte muusikateost. Kui aga soovid, siis alati võib korraga rohkem õppida, saad materjali kiiremini läbitud.

Vastused küsimustele kirjuta palun paberile. Kui kooli tulete, vaatame üle!  

Samale paberile pane kirja, millal ja mis teost kuulasid.      

J. Sibelius. Elulugu ja ülevaade loomingust.

Kuulamiseks: sümfooniline poeem”Finlandia”, “Tuonela luik”, “Kurb valss”, viiulikontsert.

 1. Mis aastatel elas kõige kuulsam soomlane Jean Sibelius?
  1. Millise muusikastiili esindaja on Sibelius?
  1. Sibelius sündis haritlaste perekonda, kes oli tema isa?
  1. Kelleks Sibelius tahtis saada, aga ei saanud; mis põhjustel?
  1. Kuidas algas ja kulges Sibeliuse muusikaline haridustee?
  1. Aastal 1900 lõi Sibelius oma tuntuima helitöö. Nimeta see!
  1. Sibeliuse muusika on suurelt osalt loodud sümfooniaorkestrile. Mitu sümfooniat? Kuidas nimetatakse tema üheosalisi programmilisi orkestriteoseid?
  1. Millised on seosed Sibeliuse muusika ja soome rahvuseepose “Kalevala” vahel?
  1. Sibelius on loonud ühe hästi populaarse, samas väga virtuoosse instrumentaalkontserdi. Küsimus: mis pillile?
  1. Elu teisel poolel Sibelius elas peamiselt maal, talus, mille ta rajas. Mis sai selle talu nimeks ja kelle auks?