5. klassi muusikalugu

Muusikaloo tööde esitamise tähtaeg on esmaspäev, 25. mai.

Maikuu ülesanne: koosta iseseisvalt ja omakäeliselt kirjatöö (referaat) 2 lk A4. Kui juttu nii palju ei jätku, võid lisada illustratsioone. Saada töö õpetaja e-posti aadressile. Teema: Robert Schumanni elu ja looming.

Siin kirjas oleva muusikaloo õppematerjali järgi saab õppida kuni aprilli lõpuni. Seega, kõiki ülesandeid ei tule lahendada korraga ja kui saame kooli tagasi enne 1. maid, jätkame õppimist koos. Võiksid igal nädalal vastata vähemalt 4 küsimusele ja kuulata ühte muusikateost. Kui aga soovid, siis alati võib korraga rohkem õppida, saad materjali kiiremini läbitud.

Vastused küsimustele kirjuta palun paberile. Kui kooli tulete, vaatame üle!  

Samale paberile pane kirja, millal ja mis teost kuulasid.    

F. Mendelssohn-Bartholdy. Elu- ja loomingu ülevaade.

Kuulata: muusika Shakespeare komöödiale “Suveöö unenägu”, viiulikontsert e-moll, vabal valikul mõni sõnadeta laul, näit. “Veneetsia gondlilaul

 1. Mis aastal ja kus sündis Felix Mendelssohn-Bartholdy?
  1. Miks on nimetatud Mendelssohni XIX sajandi Mozartiks?
  1. Mis stiili muusikas esindab Mendelssohn?
  1. Milline oli tema tee muusikalise hariduse juurde?
  1. Kui vana oli helilooja kui ta kirjutas avamängu “Suveöö unenäole”
  1. Samast pärineb ka tema kõige populaarsem pala, mis see on?
  1. Mendelssohn oli tihedalt seotud Leipzigi muusikaeluga, mida ta seal korda saatis?
  1. Mis ühendab Mendelssohni muusikalist tegevust J.S.Bachi loominguga?
  1. Millise õppeasutuse rajas Mendelssohn Leipzigis?
  1.  Mendelssohn on loonud sümfooniaid ja instrumentaalkontserte, milline neist on pühendatud Ferdinand Davidile?
  1. Kui vanaks elas Mendelssohn?