4. klassi muusikalugu

Muusikaloo tööde esitamise tähtaeg on esmaspäev, 25. mai.

Maikuu ülesanne: Koosta iseseisvalt ja omakäeliselt kirjatöö (referaat) 2 lk A4. Kui juttu nii palju ei jätku, võid lisada ka illustratsioone. Saada töö õpetaja e-posti aadressile. Teema: Joseph Haydn. Elulugu ja lühiülevaade loomingust.

Siin kirjas oleva muusikaloo õppematerjali järgi saab õppida kuni aprilli lõpuni. Seega, kõiki ülesandeid ei tule lahendada korraga ja kui saame kooli tagasi enne 1. maid, jätkame õppimist koos. Võiksid igal nädalal vastata vähemalt 3 küsimusele ja kuulata ühte muusikateost. Kui aga soovid, siis alati võib korraga rohkem õppida, saad materjali kiiremini läbitud.

Vastused küsimustele kirjuta palun paberile. Kui kooli tulete, vaatame üle!  

Samale paberile pane kirja, millal ja mis teost kuulasid.                                                     

G.Fr. Händel. Elu- ja looming.

Kuulata: süit “Veemuusika” või “Kuninglik tulevärgimuusika”, koor oratooriumist “Messias”, vabal valikul mõni aaria ooperitest, nt “Xerxes”

 1. Millist stiili muusikas esindab G.F. Händel?
 2. Nimeta Händeli sünnilinn ja eluaastad.
 3. Kes oli F.W.Zachow ja mida ta Händelile õpetas?
 4. Mis sidus Händelit Hamburgi ooperiteatriga?
 5. Millal ja miks reisis Händel Itaaliasse?
 6. Nimeta Händeli tuntumaid oopereid.
 7. Nimeta Händeli oratooriume.
 8. Mis on ühist ja millised on erinevused ooperil ning oratooriumil?
 9. Mis aastal ja mis põhjusel läks Händel Londonisse?
 10. Mille poolest on ainulaadne Händeli “Kuninglik tulevärgimuusika?
 11. Tihti võrreldakse Händelit Bachiga. Mis on ühist nende elus ja loomingus?
 12. Mille poolest nad erinevad – nii elus kui loomingus?