3. klassi muusikalugu

Muusikaloo tööde esitamise tähtaeg on esmaspäev, 25. mai.

Maikuu ülesanne: koosta iseseisvalt ja omakäeliselt kirjatöö (referaat) 2 lk A4. Kui juttu nii palju ei jätku, võid lisada illustratsioone. Saada töö õpetaja e-posti aadressile. Teema: orkestripillid. Sümfooniaorkestri koosseis.

Siin kirjas oleva muusikaloo õppematerjali järgi saab õppida kuni aprilli lõpuni. Seega, kõiki ülesandeid ei tule lahendada korraga ja kui saame kooli tagasi enne 1. maid, jätkame õppimist koos. Võiksid igal nädalal vastata vähemalt 4 küsimusele ja kuulata ühte muusikateost. Kui aga soovid, siis alati võib korraga rohkem õppida, saad materjali kiiremini läbitud.

Vastused küsimustele kirjuta palun paberile. Kui kooli tulete, vaatame üle!  

Samale paberile pane kirja, millal ja mis teost kuulasid.                                                     

Klahvpillid: orel, harmoonium; klaver, klavessiin, klavikord. Kuulamiseks orel: Bach Tokaata ja fuuga d-moll, passagaglia g-moll.

Kuulamiseks:  Klaverimuusika: Chopin Valss cis-moll, üks pala Schumanni tsüklist “Lastestseenid”, klavessiin: prelüüd ja fuuga c-duur ( “Hästitempereeritud klaviir”)

Küsimused teooria kohta.

1. Miks nimetatakse orelit pillide kuningaks?

2. Oreli helitekitajaks on kahte tüüpi viled, millised?

3. Mitu vilet võib olla orelil?

4. Oreli viled on jagatud gruppidesse. Kuidas nimetatakse selliseid gruppe?

5. Selgita mõisteid “manuaal” ja “pedaal”.

6. Kuidas täidetakse oreli lõõts õhuga?

7. Kuidas nimetatakse orelimängijat?

8. Orel on traditsiooniline kirikupill. Nimeta lähiümbruses olevaid kirikuid, kus on orel.

9. Kui suur võib olla oreli heliulatus?

10. Olete käinud Palamuse kool-muuseumis, mis pill seal klassiruumis seisab?

11. Mille poolest erineb see instrument orelist?

12. Kes on see helilooja (1685-1750) kuulsaim orelimuusika autor?

13. Klaveri ehitus,

14. Pianiino ja tiibklaver: mille poolest nad erinevad? Kirjelda.

15. Kuidas toimub klaveril heli tekitamine? Kirjelda!

16. Milleks on klaveril pedaalid?

17. Milline klaver on sul kodus?

18. Klavessiini ehitus.

19. Kuidas toimub klavessiinil heli tekitamine? Kirjelda!

20. Millised on erinevused ajaloolise klavessiini ja tänapäevase klaveri vahel?