Hoolekogu

Hoolekogu koosseis:

  1. Helen Tammert – lastevanemate esindaja (hoolekogu esimees)
  2. Rutt Hanni – lastevanemate esindaja (hoolekogu aseesimees)
  3. Maia Sarapson – lastevanemate esindaja
  4. Meelis Külaots – lastevanemate esindaja
  5. Piret Laur- Reilson – õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindaja
  6. Lenne Pekk – õppurite esindaja
  7. Ave Sugul – vilistlaste esindaja
  8. Mare Tamm – vallavalitsuse esindaja